ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΩΡΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Πολιτική

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος απομακρύνεται όλο και περισσότερο απο την παραγωγή των τροφίμων. Με την αγορά να κινείται σε όλο και μικρότερο κόστος, με όλο και μεγαλύτερη απόδοση, η ποιότητα των τροφίμων που τελικά φτάνει στο πιάτο μας έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στα Θερμοκήπια Σαράντη, πιστεύουμε οτι η ποιότητα του φαγητού μας είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα της ζωής μας, και βάζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας σαν πρωτεύουσας σημασίας.

Ιχνηλασιμότητα

Για αυτό το λόγο,η εταιρία μας δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ιχνηλασιμότητα, δηλαδή την επίβλεψη και τον έλεγχο των προϊόντων ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι εφικτό χάρη στη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού συστήματος που καταγράφει και επιθεωρεί κάθε στάδιο, από τη φάση του σπόρου μέχρι την παράδοση στον καταναλωτή. Έτσι,όχι μόνο διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων μας κατά την παραγωγή και συντήρησή τους, αλλά και κάθε πελάτης μας μπορεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη για κάθε προϊόν μας που βρίσκεται στο πιάτο του.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας μας, μας επιτρέπει την παρακολούθηση κάθε προϊόντος ξεχωριστά, με δυνατότητα χαρτογράφησης της πορείας του απο τον σπόρο μέχρι τα χέρια του καταναλωτή, με όλες τις λεπτομέρειες σε κάθε βήμα.

Διαχείριση Ποιότητας

Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ποιότητας με έμφαση στην προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική στα ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων, στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και του νερού. Μέρος της πολιτικής αυτής είναι και η πλήρης γνώση και καταγραφή όλων των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και την επεξεργασία, το οποίο σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων μας επιτρέπει την ολοένα και καλύτερη διαχείριση αυτών των πόρων. Βάζοντας σκοπό την συνεχόμενη μείωση την μείωση της χρήσης νερού και ενέργειας, καταφέρνουμε να έχουμε μια πολύ αποδοτική παραγωγή και να εξαλείψουμε τη σπατάλη.

Πιστοποιήσεις

Η έμφαση αυτή στην συστηματική διαχείριση και καταγραφή όλων των σταδίων μας έχει επιτρέψει να είμαστε πρωτοπόροι στην ελληνική αγορά και να κατέχουμε μια πληθώρα πιστοποιήσεων που αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια των τροφίμων, των πελατών και του προσωπικού, αλλά και τον σεβασμό προς την κοινωνία, τους ανθρώπους, το περιβάλλον και γενικότερα της κληρονομιάς που αφήνουμε στην γή που μας προσφέρει τον καρπό της.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ